Leren door te doen

Van pilots en experimenten kunnen we leren te werken met de Omgevingswet. Ook doen we ervaring op met nieuwe manieren van denken en werken. Daarbij worden ook fouten gemaakt. Dat is niet erg want anders is er geen ruimte om dingen te proberen.

Eigen ervaringen

Na de keynote van Paul Iske over ‘samen werken, samen falen, samen leren’ vertellen Heleen Groot, directeur Aan de Slag met de Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Jacco Schotvanger, afdelingshoofd Implementatie Omgevingswet bij Rijkswaterstaat uit eigen ervaring welke experimenten zij zijn aangegaan en wat daarvan geleerd is.