1.6 Pitchronde

In de netwerkapp werden 4 korte pitches gegeven over ruimtelijke ordening. De insteken? Explosieven in de bodem, MER-beoordeling, gezondheid in ruimtelijke plannen én de Atlas Leefomgeving.

Hoe gaat uw gemeente om met oorlogsresten uit WOII?

door Remco de Boer
Veel gemeenten hebben te maken met oorlogsresten uit WOII. Op plaatsen waar in de grond gegraven en/of op gebouwd moet worden vormen die explosieven een potentieel veiligheidsrisico. Er ligt een verantwoordelijkheid bij gemeenten als bevoegd gezag Openbare Orde en Veiligheid maar ook als opdrachtgever voor het efficiënt en veilig ondersteunen van deze bodemwerkzaamheden.

Voor ontplofbare oorlogsresten (OO) zijn geen rijksregels opgenomen in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt gemeenten wel de mogelijkheid tot het stellen van decentrale regels. De overgang naar de Omgevingswet roept vragen op hoe in de toekomst goed invulling te geven aan de gemeentelijk taak wat het veilig laten opsporen van ontplofbare oorlogsresten betreft.

Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (Kenniscentrum OO) helpt gemeenten hun taken en rol op het vlak van ontplofbare oorlogsresten te vervullen. Tijdens deze pitch laten we u kennismaken met het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten. We informeren u over de aard en omvang van de problematiek van ontplofbare oorlogsresten, de vraagstukken op het gebied van de omgevingswet en hoe het kenniscentrum daar samen met gemeenten aan werkt.

Actualiteiten M.E.R. en de Omgevingswet

door Gisa Vos en Gosewien van Eck
In deze pitch nemen Gisa Vos en Gosewien van Eck u mee in het instrument 'milieueffectrapportage' en de Omgevingswet. Wat zijn de voornaamste veranderingen waar u qua procedure en inhoudelijke toetsing rekening mee moet houden? Wat zijn de kenmerken van de verschillende procedures (planMER, projectMER, plan-MER-beoordeling en project-MER-beoordeling)? Hoe is het overgangsrecht geregeld? We praten u bij aan de hand van veelgestelde vragen. Ook nemen we u mee in de afwegingen over nieuwe initiatieven, zoals zonneparken en waterstof.

Gezonde leefomgeving: waar te beginnen?

Door Barbara van Gulick
De Omgevingswet zet aan tot nadenken over een gezonde leefomgeving. Want wat is nou een gezonde leefomgeving en hoe komen we daar? In deze pitch presenteren we de Gids Gezonde Leefomgeving. Hierin vindt u inspirerende voorbeelden, tips en tools om aan de slag te gaan met het gezonder inrichten van de leefomgeving.

Atlas Leefomgeving: dé tool om uw leefomgeving te verbeteren

Door Liesbet Dirven en Stéphanie Wesselink
Het doel van de Omgevingswet? Een diverse en duurzame leefomgeving. Niet voor maar ook door inwoners. De Atlas Leefomgeving helpt daarbij. Bij de Atlas ontdekt u met één druk op de knop hoe duurzaam, gezond en veilig uw buurt is. Dat is heel handig als u uw leefomgeving gaat (her)inrichten, als inwoner én professional.

Tijdens deze Atlas-pitch gaan wij durven, beginnen en doen!
Durven: ontdek het gebruik. Hoe groen, schoon en rustig is uw buurt?
Beginnen: ga op zoek. Hoe kunt u uw leefomgeving verbeteren?
Doen: na deze sessie kunt u aan de slag met de Atlas Leefomgeving. Als inwoner, stedelijke planner, gemeente of met elkaar. Op deze manier maken we samen de leefomgeving nog gezonder, duurzamer en veiliger.