1.5 Geluid in de Omgevingswet. Een startpunt.

Voor geluid gaat er veel veranderen met de komst van de Omgevingswet. De systematiek voor geluid is deels vernieuwd. Er gaan voor meer geluidbronnen regels over beheersen van geluid gelden. De grootste verandering is de decentralisatie van regels over geluid door bedrijven.

Na deze sessie bent u bekend met de hoofdlijnen voor geluid in de Omgevingswet.

Aan de hand van wettelijke taken en bevoegdheden geven we u een overzicht van wat er moet gebeuren. Hierbij geven we aan welke instrumenten het bevoegd gezag kan gebruiken. Ook vertellen we u waar de regels over geluid staan. Hiermee kan u van start bij de zoektocht naar wat u voor uw werk en organisatie nodig heeft.

  • Bekijk de webinar en presentatie