1.3 Het projectbesluit in de praktijk

Wat is een projectbesluit en hoe wordt dit toegepast? Tijdens deze sessie gaven we een toelichting op het gebruik van het instrument 'projectbesluit'.

Daarbij deelden we onze ervaringen vanuit een pilot. Er was aandacht voor de opbouw en digitalisering van het projectbesluit. Centraal stond de doorwerking van het regeldeel van het projectbesluit in het omgevingsplan van gemeenten en wat dit vraagt van de bestuurlijke samenwerking. Dit illustreren we met een demo in het DSO.