1.2 Externe veiligheid onder de Omgevingswet

Een sessie over  veranderingen op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet

We zoomden in op de veranderingen door het Besluit activiteiten leefomgeving, het Omgevingsveiligheidsbeleid (inclusief aandachtsgebieden) én we lieten zien hoe het Register Externe Veiligheidsrisico’s eruit ziet in de Atlas Leefomgeving.