1.1 Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA)

In deze sessie werd u bijgepraat over de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (de buitenplanse OPA).

De focus lag op het gebruik van de buitenplanse OPA tijdens de transitiefase. Ervan uitgaande dat de buitenplanse OPA in deze fase sneller en eenvoudiger is om ontwikkelingen mogelijk te maken dan het wijzigen van het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan. Met praktijkvoorbeelden lieten we zien wat er mogelijk is met de buitenplanse OPA en wat daarbij de aandachtspunten zijn.