Opnames Schakeldag - 8 maart 2022

Op 8 maart organiseerden we de Schakeldag 2022, een online editie met als thema Durven, beginnen, doen! De deelnemers, medewerkers bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, deelden kennis over actualiteiten in de huidige en nieuwe wet- en regelgeving over de fysieke leefomgeving, specifiek de Omgevingswet.

banner Schakeldag 2022

Hieronder kunt u eerst de plenaire sessie met de Schakeljournaals terugkijken. Daarna alle webinars.

Plenaire sessie

Schakeljournaal Informatiepunt Leefomgeving

Animatie Informatiepunt Leefomgeving

Schakeljournaal Aan de slag met de Omgevingswet

Video Aquathermie

Voorblad-Focus op de leefomgeving

Overzicht van webinars

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

In dit webinar wordt u bijgepraat over de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA). De focus ligt op het gebruik van de buitenplanse OPA tijdens de transitiefase.

Externe veiligheid onder de Omgevingswet

In dit webinar gaan we in op veranderingen op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.

Het projectbesluit in de praktijk

Wat is een projectbesluit en hoe wordt dit toegepast? In dit webinar geven we een toelichting op het gebruik van dit instrument.

Online campagne bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven krijgt met de Omgevingswet te maken. We verzorgen een online campagne om ondernemers te attenderen op mogelijke impact van de wet op hun bedrijfsvoering.

Geluid in de Omgevingswet. Een startpunt.

Voor geluid gaat er veel veranderen met de komst van de Omgevingswet. De systematiek is deels vernieuwd. Er gaan voor meer bronnen regels over beheersen van geluid gelden. De grootste verandering is de decentralisatie van regels door bedrijven.

Pitchronde 1 (presentaties)

In de 1e ronde worden 4 korte pitches gegeven over ruimtelijke ordening:

Aan de hand van het voorbeeld van de energietransitie laten wij zien hoe u het instrument Programma kunt gebruiken voor interbestuurlijke samenwerking en als kader voor private overeenkomsten.

Hoe adviseert een omgevingsdienst over het omgevingsplan?

Hoe adviseert een omgevingsdienst haar opdrachtgevers over het omgevingsplan? Welke rol speelt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving daarin?

Lozen van afvalwater onder de Omgevingswet

In dit webinar geven we u een uitleg over de systematiek van het lozen van afvalwater.

Nederland in 2080

In deze paneldiscussie gaan vertegenwoordigers van Jong RES, de Jongerenmilieuraad, de Jonge Klimaatbeweging, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Rooftop Revolution en de Universiteit Utrecht met elkaar in gesprek over hoe de Omgevingswet kan bijdragen aan de inrichting van Nederland in 2080.

Versterking van het VTH-stelsel

In dit webinar praten we u bij over de ontwikkelingen in het veld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en gaan we in gesprek over een aantal aanbevelingen.

Wat houdt het nieuwe beleid voor industriële luchtemissies in?

We beschrijven welke afspraken voor de industrie in het Schone Lucht Akkoord zijn vastgelegd en gaan in op hulpmiddelen voor overheden om daar uitvoering aan te geven.

Het bedrijfsleven en participatie: hoe dan?

Deze workshop bestaat uit twee delen: Sarah Ros legt uit wat de Omgevingswet precies bedoelt met participatie. Esther Pastoors en Irma Dekker lichten vervolgens toe hoe u participatie per project praktisch kunt invullen.

Pitchronde 2 (presentaties)

In de 2ronde staat gebiedsontwikkeling en regelgeving centraal. De pitches gaan over:

Checklist bodem in de Omgevingswet

In deze workshop lopen we een aantal punten langs waar u voor de invoering van de Omgevingswet over nagedacht moet hebben. Daarbij delen we de ervaringen van anderen.

Geluidregels bij de realisatie van woningen

In dit webinar nemen wij u mee in het toepassen van de nieuwe geluidregels. Dat doen we aan de hand van drie situaties: het bouwen van een woning, het wijzigen van de gebruiksfunctie van een bestaand gebouw en het toelaten van woningen.
Download de presentatie van het webinar Geluidregels bij de realisatie van woningen. (pdf, 828 kB)

Van dit webinar is geen opname beschikbaar.

Ketenproces toezicht en handhaving

Zuidoost-Brabant is in juni 2021 gestart met het project ketenproces toezicht en handhaving. We nemen u met de ervaringen van dit projecten en staan stil bij keuzen over afspraken over afstemming, wijze van uitvoering en het delen van informatie.

Toepasbare regels van de bruidsschat aanpassen: waarom, wanneer en hoe?

Dit webinar gaat in op welke toepasbare regels een overheid aan de bruidsschat kan toevoegen, aanpassen of juist verwijderen.

Van inrichting naar MBA

Onder de Omgevingswet zijn er geen inrichtingen meer, maar milieubelastende activiteiten (MBA's). In dit webinar laten we de Brabantse werkervaring zien.

Energiebesparing bij bedrijven en kantoren onder de Omgevingswet

Bent u benieuwd hoe de wetgeving van energiebesparing bij bedrijven en kantoren er onder de Omgevingswet uit gaat zien? Dit en meer komt in dit webinar aan bod.

Verdiep u in vergunningvrij bouwen

Na deze sessie bent u bekend met de nieuwe systematiek van vergunningverlening voor het bouwen. Ook weet u waar de regels voor vergunningvrij bouwen te vinden zijn en wat de verschillen zijn ten opzichte van de bestaande regeling.

Pitchronde 3 (presentaties)

In de laatste pitchronde gaat het over luchtemissies, houtstook en afval. Met pitches over:

Zie ook

Programma Schakeldag 2022