Sessies per ronde

De sessies zijn ook op thema ingedeeld. Bekijk de sessies ingedeeld op thema.

Schakeldag 2019 rondes per sessies

Sessies ronde 1 (11.00 – 12.00 uur)

Sessies ronde 2 (13.00 – 14.00 uur)

Sessies ronde 3 (14.15 - 15.15 uur)

Sessies ronde 4 (15.45 – 16.45 uur)

1.1 Open norm in omgevingsplan met koppeling naar programma 2.1 Sociale Energietransitie 3.1 Vernieuwend toezicht: naast controleren ook inspireren! 4.1 Serious gaming: Friday Night at the ER
1.2 U vraagt, wij publiceren: alle vragen over de Omgevingswet op 1 punt 2.2 Informatiegestuurd Handhaven: Samenwerking is onmisbaar 3.2 Wereldlaboratorium voor Infrastructuur van de Toekomst 4.2 Ruimtelijke regels in Omgevingsplan
1.3 Instrumentarium bij binnenstedelijke woningbouw 2.3 Aan de slag met de cultuuromslag 3.3 Vergunningverlening waterstoftankstations 4.3 Ontwikkelingen in de regelgeving voor stookinstallaties
1.4 Omgevingswet in vogelvlucht 2.4 De Nationale Omgevingsvisie, #Hoe dan? 3.4 Afval en zeer zorgwekkende stoffen 4.4 Samen werken aan een gezonde leefomgeving, hoe doe je dat?
1.5 Ontwerp je stadslab in één dag – LAB-kit in actie 2.5 PAS en het bestemmingsplan PASt niet meer 3.5 Veranderingen die de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met zich meebrengt
1.6 Vergunningvrij en -plichtig bouwen in het omgevingsplan 2.6 Register Externe Veiligheid: transparant communiceren 3.6 Het nieuwe milieueffectrapport: digitaal en interactief 4.6 Europese Handreiking Making the circular economy work
1.7 Introductie kerninstrument projectbesluit 2.7 Invloed bestuursorganen op de leefomgeving 3.7 Handreiking trillingen spoor en nieuwbouw 4.7 Input voor het omgevingsplan? Gebruik de Atlas Leefomgeving!
1.8 Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) voor gemeenteambtenaren 2.8 Van bestemmingsplan naar omgevingsplan 3.8 De Specifieke Zorgplicht voor Milieubelastende Activiteiten 4.8 Smart en Green, zonder extra asfalt
1.9 De baten van groen in de stad 2.9 Het overgangsrecht van algemene regels onder de Omgevingswet 3.9 Nieuwe manier van werken: initiatief bij de eigenaren! 4.9 Viewer kantoorlabel C
1.10 Highlights asbest en LAVS 2.10 Het basistakenpakket van de omgevingsdiensten

3.10 Afval of Grondstof

4.10 Geluid, zo regel je dat
1.11 Vooruitlopen op het omgevingsplan? Gebruik het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte! 2.11 Projectbesluit voor gevorderden

3.11 Burgers en bedrijven brengen Legionella in kaart

4.11 De milieubelastende activiteit in de Omgevingswet
1.12 Geluid: van beleid tot beheer 2.12 Samenhang omgevingsplan, waterschaps-en omgevingsverordening 3.12 Natuur onder de Omgevingswet 4.12 Staalkaarten Omgevingsplan
1.13 Bruidsschat omgevingsplan: de milieubelastende activiteit 2.13 Energiebesparings- en informatieplicht 3.13 De Omgevingsregeling: meet- en rekenregels voor de praktijk 4.13 Aanvullingswet grondeigendom, wat regelt deze wet en waar staan we?
1.14 De geüpdatete set Wabo VTH kwaliteitscriteria versie 2.2 2.14 Preview nieuwe handreiking Eural 3.14 DV2030: de veiligste (petro)chemische sector ter wereld! 4.14 Participatie
#Hoedan?
1.15 Aandacht voor Aandachtsgebieden! 2.15 Slimmer (samen)werken 3.15 Dilemmalogica 4.15 Een veilige energietransitie
1.16 De vergunningaanvraag en de Omgevingsregeling. Hoe werkt dat? 2.16 Geluid: op zoek naar evenwicht 3.16 Financiën en Omgevingswet 4.16 Wat betekent de Omgevingswet voor vergunningverlening?
1.17 Juridische instrumenten voor klimaatadaptatie 2.17 Energietransitie en Omgevingswet 3.17 Participatie en de Omgevingswet: ontwikkelingen, lessen en innovaties 4.17 Milieueffectrapportage in de Omgevingswet. Hoe, wat en wanneer?
1.18 Buurtje Bouwen 2.18 Participatie in de Omgevingswet 3.18 Wat betekent de Omgevingswet voor toezichthouders, en dus ook voor beleidsmakers! 4.18 Workshop Routekaart Anders Werken volgens de Omgevingswet
1.19 (Buurt)batterijen en voorschriften omgevingsveiligheid 2.19 Escaperoom Omgevingswet 3.19 Juridisch instrumentarium t.b.v. energietransitie 4.19 Werken in een veranderende omgeving en met andere partijen
1.20 Bodem onder de Omgevingswet: ruimte voor decentrale afwegingen 2.20 Overgang van oud naar nieuw omgevingsbeleid 3.20 Veiligheid in het Bal: Wat verandert er? 4.20 Bodembescherming in het Bal en wat gebeurt er met de NRB
1.21 Omgevingsvisies en milieueffectrapportage 2.21 DSO in Context 3.21 Live demo van het nieuwe Omgevingsloket 4.21 Wat moet u tenminste doen om straks met de Omgevingswet aan de slag te kunnen?
1.22 Spelen met Regels

2.22 Professioneel Simulatiespel Recreatiecentrum

3.22 Professioneel Simulatiespel Recreatiecentrum 4.22 Migratiescenario's van OLO, AIM en RP naar DSO
1.23 Hoe krijgen we meer Circulariteit in de bouw? 2.23 In 3 stappen een omgevingsplan! 3.23 In 3 stappen een omgevingsplan! 4.23 Samenhang kerninstrumenten
1.24 'Rekening houden met het omgevingsplan' bij de vergunning voor de milieubelastende activiteit: hoe doe je dat eigenlijk? 2.24 Dwarszitter 4.24 Wereldlaboratorium voor Infrastructuur van de Toekomst
1.25 Serious gaming: Friday Night at the ER 2.25 Wereldlaboratorium voor Infrastructuur van de Toekomst 3.25 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel 4.25 Buurtje Bouwen
2.26 Buurtje Bouwen 3.26 Escaperoom Omgevingswet 4.26 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel
1.27 Wereldlaboratorium voor Infrastructuur van de Toekomst 2.27 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel 4.27 Escaperoom Omgevingswet
1.28 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel 2.28 Kaartenspel 'Stappenplan doelgerichte digitale regelgeving' 3.28 Kaartenspel 'Stappenplan doelgerichte digitale regelgeving' 4.28 Kaartenspel 'Stappenplan doelgerichte digitale regelgeving'
1.29 Escaperoom Omgevingswet
1.30 Kaartenspel 'Stappenplan doelgerichte digitale regelgeving'