4.4 Samen werken aan een gezonde leefomgeving, hoe doe je dat?

Omschrijving

Een van de doelen in de Omgevingswet is het bereiken en het in stand houden van een gezonde fysieke leefomgeving. Maar wat is een gezonde leefomgeving eigenlijk? Wat vinden inwoners van hun leefomgeving en hoe beïnvloedt dat hun gezondheid? In Brabant gebruiken we de Brabantse Omgevingsscan (BrOS) en de kernwaarden gezondheid. Inspiratie om met elkaar in gesprek te gaan over een gezonde leefomgeving. Het biedt echter ook handvaten om gezondheid concreet te vertalen naar een omgevingsvisie of een omgevingsplan. In deze workshop gaan we aan de slag met deze instrumenten en werken we samen aan een gezonde leefomgeving.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners

Spoor

Tools die de transitie ondersteunen

Ronde

4

Sessienummer

4.4