4.3 Ontwikkelingen in de regelgeving voor stookinstallaties

Omschrijving

Er zijn veel wijzigingen in de regelgeving voor stookinstallaties geweest en nog op komst. De implementatie van de Europese richtlijn voor middelgrote stookinstallaties is in december 2018 in werking getreden. Daarnaast zijn recentelijk de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties in het Activiteitenbesluit hoofdstuk 5.1.1 geïmplementeerd en is gestart met de implementatie van de BBT conclusies voor afvalverbranding. In deze sessie worden de veranderingen op een rijtje gezet en wordt een doorkijkje naar het Besluit activiteiten leefomgeving gemaakt. Samen gaan we dieper in op de wijzigingen voor grote stookinstallaties. Wat verandert er in de emissie-eisen en andere verplichtingen.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs

Niveau

Gevorderden | Specialisten

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

4

Sessienummer

4.3