4.20 Bodembescherming in het Bal en wat gebeurt er met de NRB

Omschrijving

In het Besluit activiteiten leefomgeving worden de milieubelastende activiteiten geregeld. Daarbij worden bodembeschermende voorschriften gesteld als deze milieubelastende activiteiten de bodem kunnen verontreinigen.

Daarnaast wordt de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als best beschikbare technieken document onder de Omgevingswet ingetrokken en daarvoor komt een nieuw document genaamd 'Bodembescherming; combinaties van voorzieningen en maatregelen' voor terug. In deze sessie bespreken we de veranderingen met betrekking tot bodembescherming en de NRB.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

4

Sessienummer

4.20