4.17 Milieueffectrapportage in de Omgevingswet. Hoe, wat en wanneer?

Omschrijving

Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen in beeld voordat de overheid een besluit neemt over het project of plan. Ook wordt in het rapport onderzocht of er alternatieven zijn die minder milieueffecten hebben. Met een goed milieueffectrapport kan de overheid milieueffecten volwaardig meewegen in haar besluit.

  • Welke informatie moet er in allemaal in het milieueffectrapport?
  • Wat moet er wel in en wat niet?
  • Hoe gedetailleerd moet de informatie zijn?
  • Wat verandert er met de Omgevingswet?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt antwoord gegeven op deze vragen.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

4

Sessienummer

4.17