4.15 Een veilige energietransitie

Omschrijving

Op dit moment vinden er vele ontwikkelingen plaats m.b.t. energietransitie. In deze workshop wordt stil gestaan bij een aantal van deze ontwikkelingen. Dit betreffen batterijen, waterstof en geothermie.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Spoor

Grote maatschappelijke transities die er op dit moment spelen

Ronde

4

Sessienummer

4.15