4.12 Staalkaarten Omgevingsplan

Omschrijving

In deze sessie gaat we met een casus aan de slag en ontdekken we via de zogenaamde Staalkaarten wat voor regels er voor het omgevingsplan gemaakt kunnen worden. Een Staalkaart is een selectieve, samenhangende en representatieve weergave van de fysieke leefomgeving, activiteiten van burgers, bedrijven en overheden en instrumenten tot regeling en bestuur daarvan. De Staalkaart toont een afgebakend gebied (bijvoorbeeld centrumgebied) of thema (bijvoorbeeld energietransitie) aan de hand van voorbeeldregels welke nieuwe mogelijkheden de Omgevingswet biedt om onderdelen van de fysieke leefomgeving en activiteiten te reguleren.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

4

Sessienummer

4.12