4.11 De milieubelastende activiteit in de Omgevingswet

Omschrijving

In deze sessie leggen we het systeem uit van de milieubelastende activiteit in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

Voor welke milieubelastende activiteiten zijn er rijksregels?

Waar vindt u die regels?

Hoe is de vergunningplicht geregeld?

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers

Niveau

Beginners

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

4

Sessienummer

4.11