3.9 Nieuwe manier van werken: initiatief bij de eigenaren!

Omschrijving

Zandzoom Heiloo is een gebiedsontwikkelingsproject waarbij het initiatief, conform de Omgevingswet, bij de eigenaren is gelegd. De gemeente heeft in mei 2017 een Kadernota vastgesteld.  Daarmee is een groot aantal grondeigenaren - van kleine particulieren, ondernemers in bollenteelt tot grote ontwikkelaars – aan de slag gegaan. Aan hen is gevraagd om gezamenlijk met een plan te komen voor het totale ontwikkelgebied dat voldoet aan de Kadernota.

Er ligt nu een integraal plan, door de gezamenlijke grondeigenaren uitgewerkt, waarin ook het ‘zoet’ en het ‘zuur’ wordt verrekend. Hiervoor zijn anterieure overeenkomsten opgesteld. Dit plan dient als basis voor een nieuw bestemmingsplan. De gebiedsregisseur van de gemeente legt uit hoe ze dit proces hebben aangepakt.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners

Spoor

Andere manieren van werken

Ronde

3

Sessienummer

3.9