3.8 De Specifieke Zorgplicht voor Milieubelastende Activiteiten

Omschrijving

In deze sessie bespreken we de zorgplicht met betrekking tot activiteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. We gaan we in op de volgende vragen: - Wat valt wel en niet onder de specifieke zorgplicht voor milieubelastende activiteiten uit het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en de bruidsschat? - Hoe kun je handhaven op deze specifieke zorgplicht?

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

3

Sessienummer

3.8