3.7 Handreiking trillingen spoor en nieuwbouw

Omschrijving

De woningbouwopgave is groot en steeds vaker wordt gebouwd nabij het spoor. Op deze plekken bestaat het risico dat nieuwe bewoners en gebruikers te maken krijgen met trillingshinder als gevolg van treinverkeer. Door vroegtijdig in het planproces rekening te houden met spoortrillingen kan hinder worden beperkt. Maar hoe doe je dat? Welke mogelijkheden hebben gemeenten en initiatiefnemers van nieuwbouwprojecten? Het ministerie van IenW heeft een handreiking laten opstellen, waar ambtenaren en initiatiefnemers informatie vinden over spoortrillingen en hoe hier in de verschillende fasen van de nieuwbouwontwikkeling mee om te gaan.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

3

Sessienummer

3.7