3.5 Veranderingen die de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen met zich meebrengt

Omschrijving

De Wet kwaliteitsborging verandert het stelsel van de omgevingsvergunning voor het bouwen van bouwwerken. Bij het bouwen van veel bouwwerken zal de inhoudelijke technische vergunningplicht vervallen. De wet voorziet in een systeem van private kwaliteitsborging. De aanvrager en aannemer kiezen voor een kwaliteitssysteem waarmee het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Het gemeentelijke bevoegd gezag behoudt zijn handhavingsbevoegdheden. Wel krijgt het bevoegd gezag de informatie om te kunnen handhaven via een andere weg: bij de vergunningaanvraag zit een risicobeoordeling en bij de oplevering een dossier van het bevoegd gezag.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Gevorderden | Specialisten

Spoor

Gevorderden | Specialisten

Ronde

3

Sessienummer

3.4