3.4 Afval en zeer zorgwekkende stoffen

Omschrijving

Wat zegt het huidige afvalbeleid over de verwerking van afvalstoffen die zeer zorgwekkende stoffen bevatten? Hoe moeten bedrijven en hun bevoegd gezag beoordelen of "nuttige toepassing" kan worden toegestaan? In deze sessie behandelen we in het kort de issues die ook aan de orde zijn geweest op de verdiepingssessies die RWS in het najaar van 2018 heeft verzorgd voor de omgevingsdiensten. Deze sessie op de schakeldag is bedoeld voor wie dit heeft gemist en alsnog op de hoogte wil zijn van het beleid en de ontwikkelde ondersteunende instrumenten.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

3

Sessienummer

3.4