3.25 Bossche Omgevingsgame en dilemmaspel

Omschrijving

Bossche Omgevingsgame: een serious game met 3D simulatie voor integraal gebiedsontwikkeling.
De game maakt het mogelijk om betekenis toe te kennen aan transitiebegrippen zoals 'integraal werken' en 'participatie in de geest van de Omgevingswet'.

Dilemmaspel
Wat verstaan we (als groep, als team) onder 'het werken in de geest van de Omgevingswet' in de dagelijkse praktijk. Dit spel ondersteunt de groep in hun zoektocht naar een acceptabele 'groepsnorm' voor passend gedrag bij herkenbare dilemma's uit de praktijk.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

Tools die de transitie ondersteunen

Ronde

3

Sessienummer

3.25