3.20 Veiligheid in het Bal: Wat verandert er?

Omschrijving

Naast de systematiek van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wordt er ingegaan op de veranderingen in het Bal ten opzichte van de huidige wetgeving (met name Activiteitenbesluit). We behandelen welke wetgeving op gebied van veiligheid er in het Bal opgaat, en zoomen in op specifieke onderwerpen als opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en wat hierbij verandert of juist gelijk blijft.

Doelgroep

Toezichthouders | Handhavers

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

3

Sessienummer

3.20