3.18 Wat betekent de Omgevingswet voor toezichthouders, en dus ook voor beleidsmakers!

Omschrijving

Wat betekent de Omgevingswet voor toezichthouders? En wat betekent dit voor beleidsmakers en hun samenwerking met toezichthouders? Immers er ontstaat meer beleidsruimte en ruimte voor maatwerk. In deze sessie gaan we in op wat dit betekent voor de rol van toezichthouders tijdens het beleidsontwikkelingsproces? En welke afspraken moeten worden gemaakt? Daarnaast zal kort worden ingegaan op de stand van zaken van de wetgeving toezicht en handhaving in de invoeringsregelgeving.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

3

Sessienummer

3.18