3.12 Natuur onder de Omgevingswet

Omschrijving

In deze workshop gaan we met u in gesprek over verschillende aspecten rond regels over natuur in de Omgevingswet. Daarbij komen onder andere aan bod de vindplaats van de bepalingen van de huidige Wet natuurbescherming en een toelichting op de vraag waarom ze zo verspreid zijn in de regelgeving. Ook gaan we in op de vergunningplichtige Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna activiteiten en hun mogelijke verbondenheid met andere activiteiten. Vervolgens bespreken we uw praktijksituatie en het vergunnen van meerdere activiteiten, de informatie-uitwisseling, en het toezicht en handhaving. Wat zijn uw beelden daarbij? We horen dat graag! En wat zijn de mogelijkheden om met de zorgplicht in de Omgevingswet om te gaan? Hoe zit het met termijnen die gaan gelden en hoe kunt u die bewaken? Wat is de rol van het DSO en hoe bent u daarop voorbereid? Dit is een greep uit de onderwerpen die aan bod kunnen komen, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers in de beschikbare tijd.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

3

Sessienummer

3.12