3.11 Burgers en bedrijven brengen Legionella in kaart

Omschrijving

Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen. Dit gebeurt door het vernevelen van water in een open constructie. Natte koeltorens kunnen daardoor een bron zijn van legionella. Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Daarom is het belangrijk dat we weten waar de installaties staan. Op de Atlas Leefomgeving kan iedereen, zowel burgers als professionals, een melding doen van een natte koeltoren. In deze sessie geven we meer informatie over natte koeltorens en geven we een demonstratie van de meldingstool op www.atlasleefomgeving.nl.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

3

Sessienummer

3.11