3.10 Afval of Grondstof

Omschrijving

In het Landelijk Afvalbeheerplan is de beleidslijn beschreven hoe om te gaan met het vraagstuk wanneer een materiaal een afvalstof is of niet. In deze sessie wordt het beleid toegelicht, worden de hulpmiddelen aangereikt om zelf aan de slag te gaan en zal een casus kort behandeld worden.

De sessie is bedoeld voor deelnemers die nog geen kennis hebben van het onderwerp.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs

Niveau

Beginners

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

3

Sessienummer

3.10