2.9 Het overgangsrecht van algemene regels onder de Omgevingswet

Omschrijving

Deze verdiepende sessie gaat over de werking van het overgangsrecht in de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit van algemene regels onder de Omgevingswet. Aan de orde komen o.a. het overgangsrecht van algemene regels en de bruidsschat, van inrichting naar milieubelastende activiteit.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.9