2.8 Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Omschrijving

Alle gemeenten beschikken bij inwerkingtreding van de Omgevingswet in januari 2021 over een omgevingsplan. Dat bestaat bij aanvang uit alle geldende bestemmingsplannen, inpassingsplannen en beheersverordeningen. Ook de bruidsschat maakt daar deel van uit. In deze sessie wordt u bijgepraat over de overgangsfase waarin gemeenten het tijdelijke deel van het omgevingsplan moeten ombouwen tot het nieuwe samenhangende omgevingsplan.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.8