2.6 Register Externe Veiligheid: transparant communiceren

Omschrijving

Er komt een Register Externe Veiligheidsrisico’s: REV. Dat zegt het Besluit kwaliteit leefomgeving dat onder de Omgevingswet is opgesteld. Dit register geeft overheden, burgers en bedrijven inzicht in de lokale situatie van externe veiligheid. Hoe kunnen we een brand, ramp of crisis voorkomen of de gevolgen ervan beperken? Het REV zorgt voor transparante communicatie over kansen en gevolgen, waardoor externe veiligheid een belangrijke plaats krijgt in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Informatie uit het REV wordt ontsloten in de Atlas Leefomgeving. Het ministerie van IenW ontwikkelt het REV samen met en voor bronhouders en gebruikers. Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten? En hoe kunt u mee doen?

Doelgroep

Vergunningverleners | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.6