PAS en het bestemmingsplan PASt niet meer

Omschrijving

Ondanks dat er geen directe koppeling is tussen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en bestemmingsplannen, is het PAS daarvoor veelvuldig gebruikt. In de uitspraken van de Afdeling van 29 mei jl. is het PAS  fundamenteel en volledig onderuit gegaan. Besluiten kunnen niet meer gebaseerd worden op het PAS.

Naast het bespreken van deze uitspraken, wordt ingegaan op de gevolgen voor bestemmingsplannen. Daarbij worden enkele (alternatieve) redeneerlijnen verkend in het licht van deze uitspraken en bezien onder welke omstandigheden die kunnen worden ingezet. Ook  wordt ingegaan op de toepassingsmogelijkheden en beperkingen bij hanteren van het rekenmodel AERIUS.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

2

Sessienummer

2.5