2.4 De Nationale Omgevingsvisie, #hoedan?

Omschrijving

Wat is de impact van toekomstige ontwikkelingen op onze leefomgeving? In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. In deze sessie licht directeur Emiel Reiding de hoofdlijnen van de NOVI toe. Aan bod komen o.a. het proces van totstandkoming van de NOVI, de relatie met de Omgevingswet en de uitvoering van de NOVI de komende jaren.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers | Anders

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.4