2.3 Aan de slag met de cultuuromslag

Omschrijving

De monitor van het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met Rijkswaterstaat een hulpmiddel ontwikkeld om de cultuuromslag bij organisaties meetbaar en bespreekbaar te maken. In deze sessie gaan we kijken naar voorbeelden van RWS en diverse gemeenten en waterschappen, die dit op deze manier inzichtelijk hebben gemaakt. Gekeken wordt naar hoe medewerkers de huidige situatie en de nieuwe gewenste waarden beleven.

Doelgroep

Management en programmamanagers

Niveau

Gevorderden

Spoor

Tools die de transitie ondersteunen

Ronde

2

Sessienummer

2.3