2.20 Overgang van oud naar nieuw omgevingsbeleid

Omschrijving

De overgang naar het nieuwe stelsel biedt de kans om al het omgevingsbeleid uit de bestaande documenten te bekijken én tot nieuw samenhangend beleid te komen. De overgang van oud naar nieuw omgevingsbeleid roept ook verschillende vragen op. Twee veelgestelde vragen zijn: Wat betekenen bestaande beleidsdocumenten nadat de Omgevingswet in werking treedt? En: Hoe verhouden deze zich tot programma’s en omgevingsvisies? In deze sessie bespreken we met elkaar deze vragen en andere vragen die leven bij overgang naar nieuw omgevingsbeleid.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.20