2.2 Informatiegestuurd Handhaven: Samenwerking is onmisbaar

Omschrijving

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) presenteert samen met de Nationale Politie en de Omgevingsdienst Haaglanden, hoe toezicht en handhaving risicogestuurd kan worden uitgevoerd. Samenwerking tussen organisaties maakt het mogelijk om op strategisch én op tactisch niveau nog beter op risico's in de keten in te gaan.

Doelgroep

Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en

programmamanagers

Niveau

Beginners

Spoor

Werken in een veranderende omgeving en met andere partijen

Ronde

2

Sessienummer

2.2