2.18 Participatie in de Omgevingswet

Omschrijving

Het vroegtijdig betrekken van de omgeving bij inrichtingsvraagstukken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is altijd maatwerk en daarom schrijft de Omgevingswet niet voor hoe participatie moet plaatsvinden. In deze sessie hoort u wat er in de Omgevingswet en in de onderliggende regelgeving staat over participatie. Ook gaan we in gesprek over de mythes die bestaan rondom participatie.

Doelgroep

Vergunningverleners | Adviseurs

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.18