2.16 Geluid: op zoek naar evenwicht

Omschrijving

Als een gemeente een initiatief toestaat via een omgevingsplan moet dat leiden tot een “evenwichtige toedeling van functies aan locaties”. Dit criterium volgt het huidige smallere criterium “goede ruimtelijke ordening” op. De inpassing van dat initiatief kan soms knelpunten opleveren als je verschillende belangen afweegt waarbij geluid een rol speelt. Je analyseert de belangen en oplossingen die voorhanden zijn. Botsen die of versterken die elkaar?

In deze sessie gaan we aan de hand van een casus op zoek naar evenwichtige toedeling van functies aan locaties. U leert hoe het omgevingsplan een initiatief op een andere manier kan toelaten dan dit nu in een bestemmingsplan kan.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.16