2.13 Energiebesparings- en informatieplicht

Omschrijving

Op 1 juli 2019 verloopt de deadline voor het aanleveren van rapportages informatieplicht. Wat betekent dit? Wat wordt na 1 juli 2019 verwacht van het bedrijfsleven, omgevingsdiensten en bevoegd gezag? In deze sessie staan we stil bij deze vragen. Ook krijgt u een actueel beeld van de ontwikkelingen rondom de energiebesparings- en informatieplicht.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

2

Sessienummer

2.13