2.12 Samenhang omgevingsplan, waterschaps-en omgevingsverordening

Omschrijving

In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Wat zijn omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen waar gemeenten, waterschappen respectievelijk provincies in dit kader aan werken? Hoe hangen deze instrumenten met elkaar samen? Waarom is het belangrijk de juridische regels in deze instrumenten op elkaar af te stemmen? En wat hebben de bruidsschat, werkingsgebieden, toepasbare regels, vragenbomen en dienstverleningsconcepten hier mee te maken?

Deze sessie geeft je duidelijkheid over bovenstaande vragen. De sessie is geschikt voor mensen die bekend zijn met de hoofdlijnen van de Omgevingswet (doelen, kerninstrumenten).

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.12