2.11 Projectbesluit voor gevorderden

Omschrijving

Met het projectbesluit kunnen rijk, provincies en waterschappen projecten met een publiek nationaal, provinciaal of waterstaatsbelang realiseren. Het kan ook gaan om private initiatieven die samenvallen met het publieke belang. Voorbeelden van projecten zijn de verbreding van een weg, de versterking van een dijk, of de aanleg van een windpark. Gemeenten kunnen stappen uit de projectprocedure volgen om het omgevingsplan te wijzigen. In deze sessie worden een aantal kenmerken en mogelijkheden van het projectbesluit verder verdiept. Onderwerpen betreffen bijvoorbeeld de scope van de opgave van de verkenning, de participatie, de wijziging van het omgevingsplan en de overgangsfase, het meenemen of coördineren van omgevingsvergunningen, en het overgangsrecht. Er zal ook aandacht zijn voor het anticiperen op het projectbesluit: wat kan of moet nu al gedaan worden.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

2

Sessienummer

2.11