1.8 Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) voor gemeenteambtenaren

Omschrijving

Het LAP is het kader voor afvalbeleid en circulaire economie. Alle bestuursorganen moeten rekening houden met het LAP. Wat staat er voor gemeenten in het LAP? Gemeenten hebben op verschillende manieren met het LAP te maken. Nieuw is bijvoorbeeld de Omgevingswet en het LAP, maar ook het bestaande afvalbeleid voor huishoudelijk afval en zwerfafval, de opdracht aan omgevingsdiensten, en beleid voor stimulering van een lokale Circulaire Economie. Een sessie waar u in snelle vaart een overzicht krijgt van de relevante onderwerpen voor u en uw collega's. Met genoeg ruimte voor het stellen van vragen.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

Actuele ontwikkelingen huidige wet- en regelgeving

Ronde

1

Sessienummer

1.8