1.7 Introductie kerninstrument projectbesluit

Omschrijving

Het projectbesluit is één van de kerninstrumenten uit de Omgevingswet. Waterschappen, provincies, gemeenten en rijk kunnen hiermee projecten met een publiek waterschaps-, provinciaal-, gemeentelijk of nationaal belang mogelijk maken. Denk bv aan de aanleg van een snelweg, dijk of windpark. Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan van gemeenten direct indien nodig.

Na afloop van deze sessie weet u:

- wat het projectbesluit is,

- wat u als waterschap, provincie, gemeente of rijk hiermee moet en kan,

- welke procedure u moet volgen om tot een projectbesluit te komen,

- hoe het projectbesluit samenhangt met andere kerninstrumenten uit de      Omgevingswet en met het digitaal stelsel van de Omgevingswet.

- in hoeverre het projectbesluit een andere manier van weken vergt.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

1

Sessienummer

1.7