1.6 Vergunningvrij en -plichtig bouwen in het omgevingsplan

Omschrijving

Het omgevingsplan bepaalt voor welke bouwactiviteiten een vergunning nodig is. In deze sessie krijgt u uitleg over hoe de toekomstige regeling vorm krijgt in de bruidsschat en op welke wijze het vergunningvrij bouwen in het omgevingsstelsel is geregeld.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

1

Sessienummer

1.6