1.5 Ontwerp je stadslab in één dag – LAB-kit in actie

Omschrijving

Met het oog op de komst van de Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit voor het Ontwikkeltraject Omgevingswet: anders werken aan stad, dorp en land. In dit traject bouwen gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én met ontwerpers aan de slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente. Doel van het traject is het stimuleren van een integrale aanpak van ruimtelijk-maatschappelijke opgaven. In deze workshop laat Nicole Rijkens (Pantopicon) je actief kennis maken met een instrument die co-creatie en het wederzijds leren stimuleert: de LAB-kit! Deze kit kun je gebruiken om je eigen stadslab te ontwerpen of, als je al een lab in werking hebt, de werking en opzet van je lab te evalueren.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

Tools die de transitie ondersteunen

Ronde

1

Sessienummer

1.5