1.4 Omgevingswet in vogelvlucht

Omschrijving

De Omgevingswet brengt verschillende veranderingen teweeg. Maar wat waren de beweegredenen om met de Omgevingswet te beginnen? En welke doelen heeft de wetgever met de Omgevingswet voor ogen? Hoe gaat het digitaal stelsel Omgevingswet ons helpen bij de implementatie? Hoe moeten we onze bestuursorganen inrichten? Deze vragen komen allemaal aan bod in deze algemene sessie over het stelsel.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

1

Sessienummer

1.4