1.30 Kaartenspel ‘Stappenplan doelgerichte digitale regelgeving’

Omschrijving

Kijk met je groep naar de inhoud van de kaarten en leg deze in een bepaalde volgorde. De discussie hierbij is belangrijk: er is vaak niet één goed antwoord. Voor het projectteam is het wenselijke informatie of dergelijke componenten inderdaad tot de verbeelding spreken, de benodigde discussies oproept en of inhoudelijke aanpassing benodigd zijn. Zie de kaarten daarin als discussiestuk en handvat om overzicht te behouden bij een pragmatische invulling van doelgerichte digitale regelgeving. Dat proces van digitale regelgeving naar toepasbare regelgeving en waar je dan zoal tegenaan gaat lopen, zullen andere organisatie die met de transitie naar de Omgevingswet bezit zijn goed herkennen. Dit spel biedt dan een goed handvat voor discussies en uitwisselen van inzichten.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

1

Sessienummer

1.30