1.3 Instrumentarium bij binnenstedelijke woningbouw

Omschrijving

Een groot deel van de woningbouwopgave vangen we binnenstedelijk op. Het programma Stedelijke Transformatie werkt met ruim 30 projecten samen om de binnenstedelijke gebiedstransformatie te versnellen. In deze sessie krijgt u een update van de huidige aanpakken bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. We gaan in op de manier waarop gemeenten kunnen sturen, mede aan de hand van een instrumentenwaaier. In deze sessie bespreken we graag met u op welke manier het huidige en het toekomstige juridisch-planologische instrumentarium effectief ingezet kan worden om de woningbouw te versnellen.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners

Spoor

Grote maatschappelijke transities die er op dit moment spelen

Ronde

1

Sessienummer

1.3