1.26 Dwarszitter

Omschrijving

Met het oog op de komst van de Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  gemeenten uit voor het Ontwikkeltraject Omgevingswet: anders werken aan stad, dorp en land. Binnen dit traject bouwen gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én met ontwerpers aan de slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente. Doel van het traject is het stimuleren van een integrale aanpak van ruimtelijk-maatschappelijke opgaven.
Floor Ziegler gaat middels een Dwarszitter (bankjes) in gesprek met de deelnemers en leert hun de nodige  gesprekstechnieken om verbinding te zoeken met bewoners. Met de Dwarszitter geeft Floor Ziegler je een korte stoomcursus ’luisteren en vragen stellen zonder oordeel’.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

Andere manieren van werken

Ronde

1

Sessienummer

1.26