1.24 ‘Rekening houden met het omgevingsplan’ bij de vergunning voor de milieubelastende activiteit: hoe doe je dat eigenlijk?

Omschrijving

In het Besluit kwaliteit leefomgeving is bepaald dat een vergunningplichtige milieubelastende activiteit niet mag leiden tot significante milieuverontreiniging. Bij het beoordelen van de aanvraag daarvoor dient het bevoegd gezag rekening te houden met het omgevingsplan. Hoe doe je dat eigenlijk? Tegen welke vraagstukken loop je aan, hoe kan een vergunningverlener hier mee om gaan? En welke kansen biedt deze constructie voor het verdelen van de gebruiksruimte in een gebied? Aan de hand van aantal casussen wordt de thematiek besproken. Uiteraard is er daarbij volop ruimte voor interactie met de zaal.

Doelgroep

Vergunningverleners | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

1

Sessienummer

1.24