1.21 Omgevingsvisies en milieueffectrapportage

Omschrijving

Eén van de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet is de omgevingsvisie. De visie bevat het integrale beleid van een provincie of gemeente gericht op een gezonde en veilige leefomgeving. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) is hierbij verplicht. De nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet vraagt ook om een nieuwe aanpak van het MER. Welke kansen biedt dit en hoe pak je dit aan? En hoe geef je nieuwe onderwerpen zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie een plek? In deze workshop gaan we met deze vragen aan de slag.

Doelgroep

Adviseurs | Beleidsmedewerkers | Management en programmamanagers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

De Omgevingswet als transitie

Ronde

1

Sessienummer

1.21