1.17 Juridische instrumenten voor klimaatadaptatie

Omschrijving

Nederland moet zich voorbereiden op de toename van wateroverlast, droogte en hittestress en ruimtelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een overstromingen te beperken. Samen met projectontwikkelaars en perceeleigenaren gaan gemeenten en waterschappen hiermee aan de slag. Het ministerie van BZK heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de juridische instrumenten die er nu en in het nieuwe stelsel omgevingsrecht zijn zodat projectontwikkelaars en perceeleigenaren maatregelen kunnen nemen die bijdragen aan klimaatadaptatie. Uit het onderzoek blijkt dat er veel mogelijk is en ook dat het bestaande instrumentarium onvoldoende gebruikt wordt. In deze sessie laten we zien wat er nu al kan en hoe de Omgevingswet een paar van de huidige knelpunten oplost.

Doelgroep

Vergunningverleners | Toezichthouders | Handhavers | Beleidsmedewerkers

Niveau

Beginners | Gevorderden | Specialisten

Spoor

Grote maatschappelijke transities die er op dit moment spelen

Ronde

1

Sessienummer

1.17